Privatumo politika

§1. Asmeninių duomenų administratorius

 1. Asmeninių duomenų, renkamų Administratoriaus, surinkimo tikslas – galimybės naudotis Interneto Tinklalapiu suteikimas Vartotojams.
 2. Vartotojų asmens duomenys yra ypatingos apsaugos objektas ir yra naudojami tik tais atvejais ir tokia apimtimi, kokiais jas naudoti leido Vartotojas. Administratorius tvarko Asmeninių duomenų bazę vadovaudamasis Administratoriaus buveinės vietoje taikomos teisės normomis bei visuomeninės tvarkos taisyklėmis.
 3. Administratoriaus uždaviniai:
  • saugoti Vartotojų Administratoriui teikiamų asmeninių duomenų saugumą, be kita ko, saugoti, kad neįgalioti asmenys neturėtų prieigos prie šių duomenų;
  • užtikrinti užsiregistravusiems Vartotojams jų teisių įgyvendinimą, be kita ko, teisę peržiūrėti savo asmeninius duomenis, teisę reikalauti pakeisti arba pašalinti asmeninius duomenis.

 

§2. Asmeniniai duomenys ir kita Vartotojų teikiama informacija

 1. Vartotojai teikia savo asmeninius duomenis savanoriškai, tačiau nepateikę duomenų, kurie yra būtini norint naudotis Interneto Tinklalapiu, Vartotojai negalės naudotis Interneto Tinklalapiu.
 2. Visi surinkti asmeniniai duomenis yra skirti Administratoriui naudotis.
 3. Besinaudojant Interneto Tinklalapiu serveriai automatiškai renka naršyklės siunčiamą ir įvykių žurnale esančią informaciją. Šią informaciją sudaro įvairūs duomenys, pvz., elektroninio pašto adresas, IP adresas, naršyklės tipas, duomenys apie paskutinį aplankytą interneto tinklalapį prieš apsilankant Interneto Tinklalapyje, įėjimo į Interneto Tinklalapį laikas bei kiti statistiniai duomenys. Administratorius naudoja šiuos duomenis turėdamas tikslą užtikrinti kuo aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę, o taip pat techniniais ir statistiniais tikslais.
 4. Renkami duomenys yra naudojami Vartotojų identifikavimui siekiant realizuoti Užsakymus, be kita ko, teikti Dovanas prie Kuponų, vykdyti online ir offline atsiskaitymus, pavyzdžiui, kredito ar debeto kortelės duomenys bei kiti finansiniai duomenys, būtini Vartotojo atlikto mokėjimo apdorojimui (mokėjimo aptarnavimas ir Užsakymo realizavimas) bei vėlesniam kontaktui su Vartotojais, o taip pat Interneto Tinklalapio plėtrai ir popardaviminei stadijai. Šie duomenys tai informacija apie: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, Vartotojo vardą (login), individualų prisijungimo slaptažodį, sandorių istorija ir visi asmeniniai duomenys, teikiami pačių Vartotojų.
 5. Administratorius gali rinkti su techniniais duomenimis susijusią informaciją, be kita ko, informaciją apie URL adresą, įrenginius, kuriuos Vartotojai naudoja darbui su Interneto Tinklalapiu, įrenginių ID, tinklo ryšio tipą ir paslaugos teikėjo pavadinimą.
 6. Atsižvelgiant į Užsakymo tipą ar per Interneto Tinklalapį teikiamų Dovanų prie Kuponų tipą, Vartotojui gali būti pateikta užklausa apie papildomus asmeninius duomenis. Papildomų asmeninių duomenų apimtis yra nurodyta Kuponų Nuolaidų Klubo Naudojimo Taisyklėse.

 

§3. Asmeninių duomenų apdorojimas

 1. Administratorius renka, naudoja, suteikia prieigą ir apdoroja Vartotojų asmeninius duomenis Užsakymų realizavimo, Kuponų pristatymo ir išsiuntimo, Dovanų prie Kupono/Kuponų keitimo į Su Nuolaida Parduodamus Produktus, savo paslaugų marketingo ir trečiųjų asmenų prievolių tikslais, o taip pat naujienlaiškių ir kitų reklaminių pranešimų siuntinėjimo Vartotojams tikslais. Vartotojas bet kuriuo metu gali pareikšti, kad jis neduoda sutikimo gauti prekybinio pobūdžio informacijos – tą padaryti jis gali paspaudęs po pranešimu esančią nuorodą.
 2. Kiekvienas Vartotojas turi teises, nustatytas taikomame duomenų apsaugos įstatyme. Norėdamas peržiūrėti savo asmeninius duomenis, atnaujinti arba pašalinti juos, Vartotojas turi kreiptis į klientų aptarnavimo padalinį užpildęs Interneto Tinklalapyje esančią specialią formą.
 3. Interneto Tinklalapis gali naudoti ir Google Analytic (bei panašaus pobūdžio sistemas), tai yra interneto tinklalapių lankomumo analizes paslaugas ir programėles, teikiamas Google Inc. („Google”) ir kitų subjektų. Google Analytics naudoja Slapukus (Cookies). Google gali teikti identifikuotą informaciją tretiesiems asmenims tik tuo atveju, jei tokią pareigą jai numato teisės aktai.
 4. Administratorius naudoja Slapukus (Cookies) informacijos apie Vartotojų preferencijas saugojimui. Tai tekstiniai failai, įrašomi Vartotojų įrenginiuose ir identifikuojantys juos būdu, reikalingu kai kurioms operacijoms atlikti. Šiuose failuose saugomi: asmeniniai Vartotojo nustatymai bei automatiniai formų pildymo pasiūlymai, naudojami, be kita ko, įsimenant Vartotojų prisijungimo duomenis. Yra naudojamos dvi Slapukų kategorijos:
  • Action Cookies – failai, įrašomi turint tikslą registruoti Vartotojų aktyvumą jiems besinaudojant Interneto Tinklalapiu. Šie failai teikia statistinius duomenis, kurių pagrindu galima optimalizuoti Interneto Tinklalapio funkcionalumą. Slapukų veikimo sąlyga, tai Vartotojo sutikimas juos naudoti, išreikštas pasirenkant atitinkamus nustatymus interneto naršyklėje.
  • Session Cookies – naudojami puslapiuose su prisijungimo funkcija – failai, įrašomi turint tikslą nustatyti Vartotojo prisijungimo statusą. Skirti tam, kad Vartotojai turėtų prieigą prie puslapių, matomų tik Interneto Tinklalapiu besinaudojantiems Vartotojams. Session Cookies įrašomi Vartotojo prisijungimo metu ir pašalinami jam atsijungiant, t. y. paspaudus mygtuką “Atsijungti”.
 5. Kiekvienas Vartotojas bet kuriuo metu gali atšaukti sutikimą apdoroti ir saugoti jo asmeninius duomenis, susisiekęs su klientų aptarnavimo biuru, su kuriuo susisiekti galima užpildžius Interneto Tinklalapyje esančią specialią formą.
 6. Vienas iš pagrindinių Administratoriaus prioritetų, tai siekis užkirsti kelią bet kokiai asmenybės vagystės formai, neteisėtam informacijos išgavimui ir kitiems neteisėtiems veiksmams, vadinamiems “phishing”. Šiam tikslui pasiekti visi Vartotojų teikiami duomenys, be kita ko, tokie duomenys kaip kredito kortelės numeris ar Interneto Tinklalapyje nurodomi duomenys, skirti prisijungti, pvz., prisijungimo vardas ir Vartotojo paskyros slaptažodis, saugomi laikantis duomenų saugumo reikalavimų.

 

§4. Vartotojų turinys ir pranešimai

 • Administratorius jam priklausančiose serveriuose, užtikrindamas visapusišką apsaugą, saugo: Vartotojų persiunčiamus duomenis, apimančius ir Vartotojų siunčiamus pranešimus visuose Interneto Tinklalapio skyriuose bei informaciją, susijusią su finansiniais sandoriais dėl Kuponų Pirkimo.

 

§5. Vartotojų asmeninių duomenų atskleidimas ar perdavimas kitiems asmenims

 1. Vartotojai išreiškia sutikimą, kad Administratorius perdavinėtų jų asmeninius duomenis su Administratoriumi susijusiems asmenims, o taip pat Administratoriaus verslo partneriams ir užsakovams. Duomenys yra perduodami 1 ir 3 punkte nurodytais tikslais.
 2. Vartotojų asmeniniai duomenys bus teikiami kitiems subjektams duomenų centralizavimo arba logistikos tikslais, taip pat tose situacijose, kai to reikalauja atitinkamos teisės normos ir su Administratoriumi susijusių perėmimų ir sujungimų atvejais.

 

§6. Baigiamosios nuostatos

 1. Administratorius pasilieka sau teisę siuntinėti Vartotojams žinutes, kurių jie neužsisakė. Prie tokių žinučių yra priskiriama informacija, betarpiškai susijusi su Interneto Tinklalapio funkcionavimu (pvz., funkcionavimo pakeitimai), taip pat nekomercinio pobūdžio pranešimai (pvz. pasveikinimo laiškai, sistemos pranešimai). Kiekvienas Vartotojas turi teisę pareikšti, kad nesutinka gauti aukščiau nurodytą informaciją, paspaudęs po pranešimo tekstu esančią nuorodą.
 2. Interneto Tinklalapyje gali būti nuorodos (pvz. trečiųjų asmenų logotipai), kuriuos paspaudus Interneto Tinklalapyje naršantis asmuo yra nukreipiamas į išorinį interneto tinklalapį. Tokios nuorodų naudojimas negali būti tapatinamas su kokių nors ryšių buvimu tarp Administratoriaus ir asmens, kuriam priklauso išorinis tinklalapis. Administratorius jokiais atvejais neneša atsakomybės už tokio nukreipimo padarinius ir neturi įtakos išorinių tinklalapių turiniui. Administratorius neatsako už šių puslapių privatumo politiką ir už Slapukų naudojimą peržiūrint šiuos puslapius. Tokio tipo nuorodomis besinaudojantiems asmenims rekomenduojame susipažinti su atitinkamų tuose tinklalapiuose galiojančių dokumentų turiniu.
 3. Administratorius pasilieka teisę į šios Privatumo Politikos pakeitimus ir papildymus. Pakeitimai daromi skelbiant naujų Normų tekstą Interneto Tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų priėmimo.
 4. Sutikimas su šia Privatumo Politika, tai būtina naudojimosi Interneto Tinklalapiu sąlyga.